Genel Kurallar

Kongrede poster ve sözel bildirilere yer verilecektir.
Bildiri özetleri ve bildiriler Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına kongre bilim kurulu karar verecektir.

Yalnızca online bildiri sistemi üzerinden gönderilen bildiriler kabul edilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir.
Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilen bildirilerin üzerinde kabul sonrası değişiklik yapılamaz.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile Türkçe ve İngilizce olarak toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde      belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim / 1 adet tablo / 1 adet video eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12’dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir